• GC-4441RGP 1

  2G | 3G | 4G | GPS | GLONASS | GALILEO | QZSS

  • Dimensions :  161mm x 76.5mm × 16mm
  • Gain :  ~3.1dBi / ~4.1dBi / ~3.7dBi
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande

 • GC-4800PGF 1

  2G | 3G | GPS | GLONASS | QZSS | GALILEO

  • Dimensions :  83mm x 35mm x 13.3mm
  • Gain :  ~3.0dBi / ~1.3dBi
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande

 • 2j4841pgf-01

  2G | 3G | 4G-LTE | GPS | GLONASS | QZSS | GALILEO

  • Dimensions :  83mm x 35mm x 13.3mm
  • Active Gain (dB) : 28 @ 2.7 V
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande

 • GC-6200PF 1

  2G | 3G | GPS | QZSS | GALILEO

  • Dimensions : 77mm x 12mm
  • Gain :~3.7 dBi / ~5 dBi
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande

   

   


  Ancienne référence : GC-6200PF

 • GC-6600B / GC-6600BG 1

  2G |3G | GPS | GLONASS | GALILEO | WIFI | BLUETOOTH

  • Dimensions : 77.3 mm x 15 mm
  • Gain : 2.2 dBi Max
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande

   

   


  Ancienne référence : GC-660BG

 • GC-6A41B GC-6A41BGF 1

  2G | 3G | 4G-LTE | GPS | GLONASS | QZSS | GALILEO

  • Dimensions : 77.3mm x 65.5mm
  • Gain :  ~-2.9dBi / ~-2.1dBi / ~-3.0dBi
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande

 • GC-9A41B 1

  2G | 3G | 4G-LTE | GPS | GLONASS | WIFI | BLUETOOTH

  • Dimensions : 18 mm x 18 mm x 4 mm
  • LNA Gain : 23 dB à 3V / 24dB à 5V
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande

 • GC-8600BF/BGF 1

  2G | 3G | GPS | GLONASS | WIFI | BLUETOOTH

  • Dimensions : 60mm x 99mm x 46mm
  • Gain : 2.2 dBi
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande

   

   


  Ancienne référence : GC-860BF