• GC-6541BGa/MGa 1

  2G | 3G | 4G-LTE | GPS | GLONASS | GALILEO | WIFI | BLUETOOTH

  • Dimensions : BGa : 146mm x 32mm / MGa : 135.5mm x 30mm
  • Gain :  5 dBi
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande

 • GC-6507BG/MG 1

  TETRA | GPS | GLONASS

  • Dimensions : Body mount : 142.6mm x 49.5mm / Magnetic mount : 137.4 mm x 30 mm
  • Gain : 6dBi
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande

 • GC-4D01MPGP 1

  GPS | GLONASS | QZSS | GALILEO

  • Dimensions : 41mm x 34mm x 13.5mm/14.5mm
  • Gain :  ~3.6dBi
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande


  Ancienne référence : GC-431MPG-409

 • GC-4D01MP 1

  GPS | QZSS | GALILEO

  • Dimensions : 41mm x 34mm x 13.5mm/14.5mm
  • Gain : ~3.9dBi
  • Câble et connecteurs sur mesure à la demande


  Ancienne référence : GC-431MP